Matlab RGB renk uzayından HSV renk uzayına geçiş

Not: Yazı eski blogumdan alınmadır.Linkler bozulmuş veya içerikte güncel olmayan bilgiler bulunabilir.27 Nisan 2015

Matlab bir resmin RGB renk uzayı konusunda anlattığım uygulamayı bir adım ileriye taşıyarak, bu konuda HSV renk uzayından bahsetmek istiyorum. İlk olarak;

HSV renk uzayı nedir?

HSV (Hue, Saturation, Value) veya HSB (Hue, Saturation, Brightness) renk uzayı, renkleri sırasıyla renk özü, doygunluk ve parlaklık olarak tanımlar.

  • Renk özü, rengin baskın dalga uzunluğunu belirler, örneğin sarı, mavi, yeşil, vb.
    • Açısal bir değerdir 0° – 360°, bazı uygulamalarda ise 0-100 arası olağanlaştırılır.
  • Doygunluk, rengin “canlılığını” belirler. Yüksek doygunluk canlı renklere neden olurken, düşük olasılık rengin gri tonlarına yaklaşmasına neden olur.
    • 0-100 arasında değişir.
  • Parlaklık ise rengin aydınlığını yani içindeki beyaz oranını belirler.
    • 0-100 arasından değişir.

RGB renk uzayında bir resmi incelemiştik, aynı resimle devam edelim ve RGB renk uzayından HSV renk uzayına nasıl geçildiğini, hangi fonksiyonun kullanıldığını görelim. Kodu vereyim ve satır satır açıklayayım.

x = imread(‘C:\Users\Semih\Pictures\death.jpg’);

imshow(x)

y = rgb2hsv(x);

imshow(y)

imshow(y(:,:,1))

imshow(y(:,:,2))

imshow(y(:,:,3))

1-) 

x = imread('C:\Users\Semih\Pictures\death.jpg');
imshow(x)

Herhangi bir resmimizi  “imread” komutu ile ” x ” değişkenine atıyoruz  ve ” imshow ” komutu ile ön izleme yapıyoruz. Önceki programdan devam edenler tekrar yazmayabilir. Yani kullanacağımız resim;

Orjinal Resim

2-)

y = rgb2hsv(x);

Bu komut konu başlığında da belirttiğim geçişi sağlıyor. ” x ” değişkeninde tutulan RGB renk uzayındaki resim, matlabın arka planda uygulattığı fonksiyonlar sayesinde HSV renk uzayına dönüştürülüyor ve ” y ” değişkenine atanıyor.

3-)

imshow(y)

Tekrar “imshow” komutu kullanarak sonucu görüyoruz.

HSV

4-)

imshow(y(:,:,1))
imshow(y(:,:,2))
imshow(y(:,:,3))

Dönüşüm yapıp ” y ” değişkenine aktardığımız resim de ” x ” değişkenin deki gibi 3 bileşenden oluşmakta. Bu komutlarda sırası ile H-S-V bileşenlerini ayrı ayrı ön izlemek için kullanılıyor.

H

S

V

Kullanılmış kaynak: Wikipedia

Bir Cevap Yazın