Yaşamın Anlam ve Amacı – Alfred Adler

Alfred Adler

Yaşamın Anlam ve Amacı, Alfred Adler’in toplumsallığın önemini vurguladığı ve toplumsallık duygusunu benimsemiş bireyler yetiştirilmesi gerektiğini savunduğu kitabıdır. Yazara göre Yaşamın Anlam ve Amacı insan neslinin devamlılığının sağlanmasıdır. Yazar kitabı 12 başlık altında toplamış ve tüm başlıklar her insanın hayatını etkileyen kritik konulara değinmektedir.

Kitapta toplumsallık duygusu gelişmiş bir birey olmak için bireye düşen 3 temel ödev olduğundan bahsedilmiş. Bunlar: iş-güç, toplumsallık ve cinsellik. Sağlıklı bir topluma sahip olunabilmesi için bu 3 temel ödev tüm bireyler tarafından yerine getirilmeli. Herhangi birisinde eksiklik olması durumunda da bireyde çeşitli nevrozların oluşacağı savunuluyor. Veya geçmişten gelen problemleri olan nevrozlu bireylerin bu temel görevleri yerine getiremeyeceğinden bahsediliyor. Psikolojik problemleri olan bireyler topluma uyum sağlayamayarak yalnızlaşıyor, diğer bireyleri/toplumu etkileyecek tavır ve davranışlarda bulunuyor veya toplumdan soyutlanarak kötü alışkanlıklara/intihara başvuruyorlar.

Peki bu 3 temel ödev neden her insan tarafından yeterli seviyede gerçekleştirilemiyor? Ya da soruyu şöyle sormak lazım, insanların neden psikolojik sorunları var? Şimdiye kadar okuduğum çoğu psikoloji kitabında belirtildiği gibi, bu kitapta da çocuk gelişiminin önemli olduğundan ve 0-6 yaş arası çocukluğun nasıl geçtiğinin çok kritik olduğundan bahsedilmiş.

Doğuştan gelen organ eksikliği gibi durumlar bir tarafa bırakıldığında, bir insanın sağlıklı, topluma faydalı bir birey haline gelme süreci gerçekten de çok zor ve detaylı bir süreç. Doğal olarak en büyük sorumluluk da anne-babaya düşmekte. Yine de yazarın insanların gözünü korkutmak yerine çocuk sahibi olmaya özendirmeye çalıştığı söylenebilir. Aileden sonra da en büyük sorumluluğun okullarda, dolayısıyla öğretmenlerde olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Kitapta, psikolojik sorunların insanda nasıl baş gösterdiği ve bu sorunların kök nedenlerine nasıl inildiğini okura göstermek için çeşitli deneyimlerden faydalanılmış. Yazar tedaviye gelen bazı hastalarının hikayelerinden bahsederek biz okurları olayı anlamaya itiyor. Tek çocuk olmak, küçük çocuk olmak, sevgisiz büyümek, aşırı ilgi ile el bebek gül bebek büyütülmek, kontrolcü anne-babaya sahip olmak gibi birçok örnekte görüyoruz ki psikolojik sorunların bir sürü farklı sebebi var.

Bireye düşen 3 temel ödeve geri dönecek olursak, iş-güç sahibi olmak insanın hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için önemli, aynı zamanda bir uğraş içerisinde bulunmanın psikolojiye de olumlu etkileri var. Evlilik ve topluma fayda için de olmazsa olmaz bir görev olarak açıklanıyor. Cinsellik kısmında ise yazar tek eşliliği savunuyor.

Yazarın hastalarından bahsettiği kısımda en çok dikkat çeken şey psikolojik problemlerin üstesinden gelinebileceği fikri. Yazara göre nevrozların gerçek sebepleri ortaya çıkarılabilirse üstesinden gelinebilir ve hasta psikolojik problemlerinden tamamen kurtulabilir. Yine de vurgulanmadan geçilmeyen kısım, temel sebeplere ulaşmanın gerçekten zor olması.

Sonuç olarak Alfred Adler’den okuduğum ilk kitap olan Yaşamın Anlam ve Amacı kitabı benim hoşuma gitti. Yavaş, anlayarak ve sindirerek okumak gerektiğini düşünüyorum. Psikoloji üzerine okumalar yapmak isteyenler için faydalı bir kitap olacağını düşünüyorum. Yazarın Freud ile ilişkileri ve bireysel psikolojideki yerinden çok bahsedildiği için o kısımlara tekrar değinmek istemedim. İlk fırsatta diğer kitaplarını da okumayı planlıyorum.

“Yaşamın Anlam ve Amacı – Alfred Adler” hakkında 1 yorum

  1. Geri bildirim: İnsan Olmak - Engin Geçtan - Semih Cengiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir